بعضی فیدها هست آدم دلش می‌خواد چند بار لایک بزنه. این دکمه فیو لااقل یکی از اون چند بار را جبران می‌کنه.