از احمد می‌پرسم ناهارتو خوردی. با تردید میگه فکر کنم اره. بعد میره تو آشپزخونه نگاه می‌کنه میاد می‌گه آره خوردمش.
:)))) ‎- javadoo
ثبت کن همهٔ این لحظه ها رو ‎- Myri∂m
=))) ‎- Dr.RoHo