از احمد می‌پرسم ناهارتو خوردی. با تردید میگه فکر کنم اره. بعد میره تو آشپزخونه نگاه می‌کنه میاد می‌گه آره خوردمش.
:)))) ‎· javadoo
ثبت کن همهٔ این لحظه ها رو ‎· Myri∂m
=))) ‎· Dr.RoHo