اوه اوه در این حد؟ :) ‎- alawee
يادش به خير :)) ‎- فاطمه
و راهش پر رهرو ‎- sama
واسه من چیزی نشون نمیده چرا؟ ‎- Mim Sin
کیست مرا صدا میکند :دی ‎- رهــــــــرو™
میم سین آخه چیزی نیست ‎- sama
درود بر ساما ‎- عموشاد
درود بر عموشاد ‎- sama
آهان ‎- Mim Sin