دیروز بابام اومد خونمون. همیشه که می‌اومد واسه احمد و فاطمه چیزی می‌گرفت. یهویی شده بود. به هر کدوم یک پنجاه تومنی داد. بعد فاطمه اومد گفت من پولمو می‌دم بابا. آخه خیلی زحمت می‌کشه. اصلاً هم فیلم بازی نمی‌کرد. خیلی حس خوبی بود.
بیچاره مامان ها ‎· RoGhAyEh
حتی فیلمشم قشنگه ‎· Noosha
ای جان:* ‎· farzaaneh
بیچاره مامان ها ‎- RoGhAyEh ‎· خانوم میم
خوش‌به‌حال باباها :)) ‎· sama
:) ‎· Sanach