با بچه‌ها نشستیم با آبرنگ روی کارتون گل شمع‌دونی کشیدیم.
0b6eac54-89ad-43da-8e54-c336cd5af2f8.jpg
خوش به حال بچه ها https://mokum.place/yoori/223643 ‎· یوری
چه خوشگل ‎· الهام سادات
چه خوشگل ‎- الهام سادات ‎· zYa-Bushehr