امروز یکی از حاج‌اقاهای توییتر را بلاک کردم. الان عذاب وجدان دارم. تقصیر خودش بود البته :)