من معمولاً سؤالای بی‌ربط را با جواب خیلی بی‌ربط جواب می‌دم. یک ساعته دارم توضیح می‌دم با بی‌ادبی می‌گه به شقیقه چه ربط داشت. گفتم کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته نجف دریابندری. :))