درس بخونیت ملت
البته اگه خوندیم و دیدیم یکی دیگه با پارتی بورسیه میشه ناراحت نشیم حتما ‎- آمیرزو
نشید ‎- sama
شما هم نشدی؟ ‎- آمیرزو
شاید بشم اما نه خیلی ‎- sama
چشم :دی ‎- خانوم میم