درس بخونیت ملت
البته اگه خوندیم و دیدیم یکی دیگه با پارتی بورسیه میشه ناراحت نشیم حتما ‎· آمیرزو
نشید ‎· sama
شما هم نشدی؟ ‎· آمیرزو
شاید بشم اما نه خیلی ‎· sama
چشم :دی ‎· خانوم میم