برادر سندرز در نیوهمپشایر از خواهر هیلاری برد
Old news ‎- Myri∂m
اونجا رو هم خواهر برداری کردین؟!! ‎- اویس