برادر سندرز در نیوهمپشایر از خواهر هیلاری برد
Old news ‎· Myri∂m
اونجا رو هم خواهر برداری کردین؟!! ‎· اویس