نومیا خره
احسنت ‎· mostafa
عه اینم هست :))) قیافه رو ‎· نومیا
زنده ای؟ فقط مسج بلد نیستی جواب بدی فک کنم :)) تویوق ‎· Myri∂m
این آدمه؟ نه این آدمه اصلا میریام که مسیج جواب بده؟ ‎· نومیا
آدمی به امید زنده اس نومیا ‎· Myri∂m
من از شما سوال میکنم..این آدمه؟ ‎· نومیا
باور منم همینه ‎· نصرین
ای بابا هنوز هیچی شروع نشده این آیدی های فیک اومدن کهههه ‎· Vivavida
اولین فیدم رو تقدیم به نومیا کردم :)) ‎· غضروف