نومیا خره
احسنت ‎- mostafa
عه اینم هست :))) قیافه رو ‎- نومیا
زنده ای؟ فقط مسج بلد نیستی جواب بدی فک کنم :)) تویوق ‎- Myri∂m
این آدمه؟ نه این آدمه اصلا میریام که مسیج جواب بده؟ ‎- نومیا
آدمی به امید زنده اس نومیا ‎- Myri∂m
من از شما سوال میکنم..این آدمه؟ ‎- نومیا
باور منم همینه ‎- نصرین
ای بابا هنوز هیچی شروع نشده این آیدی های فیک اومدن کهههه ‎- Vivavida
اولین فیدم رو تقدیم به نومیا کردم :)) ‎- غضروف