همه عین لشگر ملخ ریختین اینجا خب معلومه داون میشه :)) با فرفر بدبخ هم همین کارو کردید :))
خیلی دلتم بخواد آبانیِ عتیقه :))) ‎· شرجیــ نشین ™
خاطره جدید چ خبر ؟ :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™