الان هر چی تو توییتر می نویسیم اینجا هم بذاریم یا فرق داشته باشه؟
میتونی تنظیم کنی از توییتر بیاد اینجا ‎- Dr.RoHo
چوجوری؟ ‎- خانوم میم
من به فرق قایلم! ‎- ابوهدی
نظر من هم به نظر شما نزدیک تره البته ‎- خانوم میم
می تونه بعضا فرق داشته باشه ، ولی بعضیاشو نمیشه کاریش کرد :) ‎- اویس