صبح می رم ورزش ، برمیگردم مث قحطی زده ها شیرینی میخورم،بعد هم مث خرس میخوابم :دی ... خب من چاق نشم تو بشی؟
ورزش نکنم هم برا سلامتم بهتره هم وزنم :)) ‎· خانوم میم