من نمیتونم دروغ بگم به همسرم ... حتی نمیتونم راستش رو هم نگم ... کلا همه چیو میگم :))
احسنت بر شما ‎· Dr.RoHo