میشد کامنت ها رو هم لایک کرد خیلی خوب بود ... بعضیاش خداس :))