من فقط دستپخت خودم رو دوست دارم و به حد مرگ می خورم، جایی اگه مهمون باشم فک میکنن چقدر کم غذام
عه واقعا؟ من فقط يه غذاهايي از خودمو دوس دارم ‎- NahL
آخ آخ من، یعنی یه وعضی اصن :)) ‎- آیــــه!
یک مشت آدم خودشیفته :)) ‎- خانوم میم