من فقط دستپخت خودم رو دوست دارم و به حد مرگ می خورم، جایی اگه مهمون باشم فک میکنن چقدر کم غذام
عه واقعا؟ من فقط يه غذاهايي از خودمو دوس دارم ‎· NahL
آخ آخ من، یعنی یه وعضی اصن :)) ‎· آیــــه!
یک مشت آدم خودشیفته :)) ‎· خانوم میم