برم دوره های نجات غریق رو ثبت نام کنم
واي يعني شنا رو كامل رفتي؟ خوش ب حالت استاد, من اين ترم تازه ترم يك شنا قراره برم:))) ‎· NahL
@nahl عه به سلامتی . کجا؟ ارمغان خیلی خوبه ‎· خانوم میم
ارمغان كجاست؟ استخر دانشگاه برامون با هزينه ي كارمنداشون حساب ميكنن و خيلي خوب ميشه هزينش ‎· NahL
@nahl فردوسی؟ اون که عالیه :دی ... ارمغان توی فرامرزه ‎· خانوم میم
عه خب اونجا هم نزديكه بهمون:) عاره خيلي خوبه استخرش بزرگ و تميز من بقيه هاي مشهد رو نرفتم ولي ‎· NahL