یه دعوای اساسی داشتم با خواهرشوهرم که هنوز مزه اش زیر زبونمه ...تو خواب البته :)) :دی
لازم به ذکره که من خیلی دوست دارم خواهر شوهرم رو . رونوشت به آقای همسر :دی ‎· خانوم میم
:)))) ‎· farahnaaz