دوس دارم ترکی یاد بگیرم
منم :'( ‎- sousan
کدوم ترکی!؟ استانبولی ایرانی؟ ‎- samantam
@sousan: ولی استعداد یادگیری زبان ندارم :دی ‎- خانوم میم
@samantam: همین ترکی خودمون ‎- خانوم میم
نیه ؟ نینیسن اورگشمیش ؟ :))) ‎- Dr.RoHo
@roho محض احتیاط آینه :)) ‎- خانوم میم
manam. vali turkie istanbul ‎- نیالا
@saye: خب مگه فهمیدی چی گفتم ؟ :)) ‎- Dr.RoHo
@nialak: اصلا شبیه نیستن . نه؟ ‎- خانوم میم
@roho: چون متوجه نشدم گفتم محض احتیاط دیگه ‎- خانوم میم