دوس دارم ترکی یاد بگیرم
منم :'( ‎· sousan
کدوم ترکی!؟ استانبولی ایرانی؟ ‎· samantam
@sousan: ولی استعداد یادگیری زبان ندارم :دی ‎· خانوم میم
@samantam: همین ترکی خودمون ‎· خانوم میم
نیه ؟ نینیسن اورگشمیش ؟ :))) ‎· Dr.RoHo
@roho محض احتیاط آینه :)) ‎· خانوم میم
manam. vali turkie istanbul ‎· نیالا
@saye: خب مگه فهمیدی چی گفتم ؟ :)) ‎· Dr.RoHo
@nialak: اصلا شبیه نیستن . نه؟ ‎· خانوم میم
@roho: چون متوجه نشدم گفتم محض احتیاط دیگه ‎· خانوم میم