ماهی، فقط ماهی سفید
موافقم ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: فقط یه کاری بکنن انقد تیغ نداشته باشه عالیه ‎- خانوم میم