ماهی، فقط ماهی سفید
موافقم ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: فقط یه کاری بکنن انقد تیغ نداشته باشه عالیه ‎· خانوم میم