یه موضوعی ذهنم رو درگیر کرده که هنوز نتونستم به نتیجه برسم. نمیدونم شرایط استخاره رو دارم یا نه
مشورت کن میخوای ‎· ملیحه سادات
مشورت که کردم ولی نتونستم تصمیم بگیرم هنوز . ‎· خانوم میم