رودسر، املش، لنگرود، لاهیجان ... دلم براتون تنگ شده
بام سبز، شیطان کوه، دریای چمخاله ‎· خانوم میم
عه. بام سبز و شیطان کوه :) مال لاهیجان بود ‎· راحیل
وای کته کباب، کباب ترششششش :(( ‎· خانوم میم
@sargardan: اوهوم ‎· خانوم میم