رودسر، املش، لنگرود، لاهیجان ... دلم براتون تنگ شده
بام سبز، شیطان کوه، دریای چمخاله ‎- خانوم میم
عه. بام سبز و شیطان کوه :) مال لاهیجان بود ‎- راحیل
وای کته کباب، کباب ترششششش :(( ‎- خانوم میم
@sargardan: اوهوم ‎- خانوم میم