دکور مزخرف، داور مزخرف، برنامه مزخرف ...
شب کوک ‎- خانوم میم
خيلى مزخرف خيلى.... مجرى رو يادت رف بگى ‎- بــــــــــاران!
اعتماد به نفس شرکت کننده ها ولی بعضی وقتا جذابه...من خودم از نصف بیشترشون بهتر می خونم :))) ‎- روانشناس
خواستن يه چيزى مث اكادمى يا همين استيج در بيارن اما كلا مزخرف دراوردن ‎- بــــــــــاران!
@ravanshenas2016: خوباشون میرن استیج :)) ‎- خانوم میم
@azadehgh65: واقعا حس بدی میده به ادم ‎- خانوم میم