فک کن خسته و کوفته از سر کار برمی گردی، خونه گرم باشه و تمیز و مرتب، بوی غذا تا توی راه پله ها بیاد، چای تازه دم آماده باشه، خانومت پشت در منتظرت باشه ، انصافا خستگیت از بین نمیره؟
فک کردم میخوای بگی شوهرت سوپرایزت کرده باشه ^_^ قیافم این شکلی بود ‎· دختر حوا
#خانم‌نمونه ‎· farahnaaz