هر چی بیشتر نظریات فروید رو میخونم، بیشتر برام جالب میشه
آخرشو اول بخونید ‎· اویس
ظاهرا اون اواخر اومده نظرشو تغییر داده و ... ‎· اویس
ینی از چی به چی تبدیل شده؟ @oveis ‎· خانوم میم