هر چی بیشتر نظریات فروید رو میخونم، بیشتر برام جالب میشه
آخرشو اول بخونید ‎- اویس
ظاهرا اون اواخر اومده نظرشو تغییر داده و ... ‎- اویس
ینی از چی به چی تبدیل شده؟ @oveis ‎- خانوم میم