چای می خورم با تخمه آفتابگردون
!! ‎- farzaaneh
خودمم همین نظر رو دارم @farzaaneh ‎- خانوم میم
:))نخور ولی.معدت اذیت میشه ‎- farzaaneh