چای می خورم با تخمه آفتابگردون
!! ‎· farzaaneh
خودمم همین نظر رو دارم @farzaaneh ‎· خانوم میم
:))نخور ولی.معدت اذیت میشه ‎· farzaaneh