اوخ معده م
حرف گوش نمیدی که ‎- farzaaneh
@farzaaneh دیر بود دیگه:(( ‎- خانوم میم
اخی.خوب میشی ‎- farzaaneh