اوخ معده م
حرف گوش نمیدی که ‎· farzaaneh
@farzaaneh دیر بود دیگه:(( ‎· خانوم میم
اخی.خوب میشی ‎· farzaaneh