هر چه توصیف کودک از خودش قوی تر باشد، احساس مالکیت او بر اشیا بیشتر است و آنها را«مال خودم » می داند. پس تلاش های اولیه برای تملک اشیا به جای اینکه علامت خودخواهی باشد، نشانه ی پرورش «خودمداری » است
رشته اتون چيه؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: دارم برا کنکور روانشناسی می خونم ‎· خانوم میم
انشاالله موفق باشى ‎· بــــــــــاران!