زشت نباشه یه وقت من الان دارم استیج میبینم
نه راحت باش ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: باشه:دی ‎- خانوم میم