برنامه ی امشب، سالاد ماکارونیه ان شالله
اون طرف که خود ماکارونی بود!! ‎· اویس