رضا روحانی هم چه خانوما رو دوس داره :))
استیج ؟ ‎· farahnaaz
اوهوم @farahnaaz ‎· خانوم میم
@saye من وتو مگه نشون نمیده؟؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz: چیو نشون نمی ده؟ ‎· خانوم میم
@saye: استیج نشون نمیده برنامه من و تو ‎· farahnaaz
@farahnaaz: دانلود کرده بودم ‎· خانوم میم