رضا روحانی هم چه خانوما رو دوس داره :))
استیج ؟ ‎- farahnaaz
اوهوم @farahnaaz ‎- خانوم میم
@saye من وتو مگه نشون نمیده؟؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz: چیو نشون نمی ده؟ ‎- خانوم میم
@saye: استیج نشون نمیده برنامه من و تو ‎- farahnaaz
@farahnaaz: دانلود کرده بودم ‎- خانوم میم