وقتی از تنبیه به کرات استفاده میشود، صرفا اطاعت لحظه ای به بار می آورد و تغییرات با دوام در رفتار کودکان ایجاد نمی کند
خانوم میم در حال مطالعه ‎- farzaaneh
@farzaaneh: باز بگو خیلی استراحت میکنم :دی ‎- خانوم میم
:)) ‎- farzaaneh