تصمیمم این بود که بعد از نماز برم کتابخونه، فعلا پشیمون شدم و تو خونه درس میخونم