وای تو رو خدا این کارای زنونه رو بی خیال شین. مررررررد باشین
كدوم كارا؟ ‎· بــــــــــاران!
شبکه ی یک، داره شکلات تزیین میکنه با روبان تو برنامه ی هنری :(( ‎· خانوم میم
ملتو به خوبی دارن اوسکول میکنن با این صدا و سیمان! ‎· zYa-Bushehr
چیه مگه.بذار کارشو بکنه ‎· farzaaneh
خو مگه چيه؟ ‎· بــــــــــاران!
بعضی کارا خییییییلییییی زنونه س خدایی ، به همون آشپزی بسنده میکرد دیگه . اه اه ‎· خانوم میم