وای تو رو خدا این کارای زنونه رو بی خیال شین. مررررررد باشین
كدوم كارا؟ ‎- بــــــــــاران!
شبکه ی یک، داره شکلات تزیین میکنه با روبان تو برنامه ی هنری :(( ‎- خانوم میم
ملتو به خوبی دارن اوسکول میکنن با این صدا و سیمان! ‎- zYa-Bushehr
چیه مگه.بذار کارشو بکنه ‎- farzaaneh
خو مگه چيه؟ ‎- بــــــــــاران!
بعضی کارا خییییییلییییی زنونه س خدایی ، به همون آشپزی بسنده میکرد دیگه . اه اه ‎- خانوم میم