بح بح! چه سالاد ماکارونیه خوچمزه ای
نوش جان بح بح ‎- farahnaaz
@farahnaaz در خدمت باشیم ‎- خانوم میم
@saye: نوش جانتان عزیزم ‎- farahnaaz
مشتقات ماکارونی:)) ‎- شمیم یاس
@daryaiy: شمیم یه کمی مونده از ماکارونی ش، میخوام کوکو درست کنم باهاش :)) ‎- خانوم میم
نخوردم تا حالا :)) ‎- شمیم یاس