الان این سی نفری که ساب بک نکردن رو بلاک کنم؟
:))) ‎· farahnaaz
اگه منظورتون از ساب کردن، بک بوده بله ‎· اویس
همینحوری هر کیو دیدم ساب کردم، در راستای گسترش صلح و دوستی :)) اگه علاقه ای نداشته باشن که بله ‎· خانوم میم