من میگم تو خونه نمیتونم درس بخونم باور نمی کنید. از صبح تا حالا فقط سه ساعت خودم :((
کتابخونه که بدتره.تو عمرم نتونستم تو کتابخونه درس بخونم.همش بقیه رو نگا میکنم:)) ‎- farzaaneh
سه ساعت هم خوبه ‎- جولیا پندلتون
@farzaaneh وای نه خیلی خوبه،مفید هفت هشت ساعت درس میخونم . ‎- خانوم میم
@mousaviam2: هشت ساعت حداقلشه :( ‎- خانوم میم
@saye :بازم خوبه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: از هیچی فقط بهتره :)) ‎- خانوم میم