گرسنمه ... شام بخورم یا منتظر اقای همسر باشم؟
خانما معمولا یبار تنها شام میخورن یبار با همسرشون دیگه ‎- نآمیرآツ
ناخونک بزنید تا بیاد اقای همسر ‎- روانشناس
@mohamad: @ravanshenas2016 دنبال تأیید بودم عذاب وجدان نگیرم :)) ‎- خانوم میم
:)))) ‎- روانشناس
نوچ يه چيزى بخور تا اقاى همسر بيان :) ‎- بــــــــــاران!