گرسنمه ... شام بخورم یا منتظر اقای همسر باشم؟
خانما معمولا یبار تنها شام میخورن یبار با همسرشون دیگه ‎· نآمیرآツ
ناخونک بزنید تا بیاد اقای همسر ‎· روانشناس
@mohamad: @ravanshenas2016 دنبال تأیید بودم عذاب وجدان نگیرم :)) ‎· خانوم میم
:)))) ‎· روانشناس
نوچ يه چيزى بخور تا اقاى همسر بيان :) ‎· بــــــــــاران!