Avatar for saye
بیاین شعر بخونیم
Comment
شعر از کی؟ ‎· پرگار
Comment
از هر کی ‎· خانوم میم
Comment
تویت کردم چند تا برید بخونید :دی ‎· پرگار
Comment
@pargar: حتما ‎· خانوم میم
Comment
ئه تبلیغات شد که :) ‎· پرگار
Comment
(: برای بنده امروز این شعر مولوی "شعر روز" بود: ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم ‌ ‌ ‌ ‌زان روی که حیرانم من خانه نمی‌دانم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
Comment
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد - یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد ‎· Dr.RoHo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place