عشق، بر شانه ی هم چیدن چندین سنگ است / گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد

2015-2016 Mokum.place