من تا حالا اینجا رو از سیستم باز نکردما. همش با موبایل اومدم