یه دایرکت داشتم امروز ،دلتون بسوزه :))
:)) ‎· Hamed+
بیست تا داشتم.برو بچه جان ‎· farzaaneh
@farzaaneh: کو؟ ببینم اگه راس میگی :)) ‎· خانوم میم
ریا میشه ‎· farzaaneh