یه دایرکت داشتم امروز ،دلتون بسوزه :))
:)) ‎- Hamed+
بیست تا داشتم.برو بچه جان ‎- farzaaneh
@farzaaneh: کو؟ ببینم اگه راس میگی :)) ‎- خانوم میم
ریا میشه ‎- farzaaneh