من برم یه بشقاب دیگه بخورم، هزار تومن هم بذارم کنار :))