از خواهرم بلند کردم :)) خیلی خوبه :دی
IMG_20160126_180024.jpg
اینقد سردته؟! ‎· farzaaneh
@farzaaneh: خیییییلییییی. شومینه مون هم خراب شده دارم یخ می زنم ‎· خانوم میم
چه کپل :)) ‎· Florette