از خواهرم بلند کردم :)) خیلی خوبه :دی
اینقد سردته؟! ‎- farzaaneh
@farzaaneh: خیییییلییییی. شومینه مون هم خراب شده دارم یخ می زنم ‎- خانوم میم
چه کپل :)) ‎- Florette