آهای همسفر شعرهای پاییزی / در استکان غزل، چای گرم می ریزی؟
زمستونه ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 راس می گیا :)) ‎- خانوم میم