آهای همسفر شعرهای پاییزی / در استکان غزل، چای گرم می ریزی؟
IMG_20160126_182356.JPG
زمستونه ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 راس می گیا :)) ‎· خانوم میم