من بستنی زعفرونی مغزدار و همسر، شیر برنج
IMG_20160126_230445.jpg
نوش جان ‎- farahnaaz
اون خامه ها برای رفلاکست خوبه:-Dیوهاهاها ‎- farzaaneh
@farzaaneh: ارزش داشت :)) ‎- خانوم میم
@farahnaaz: ممنون :* ‎- خانوم میم