شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم ...
الله اکبر! ‎· ابوهدی