هر چی بیشتر ساب میکنم، کمتر فید میبینم تو صفحه م . یه کم فعالیت کنین دیگه
پول نمیدن که! لایک هم نمیزنن. فید بدیم که چی? ‎· ابوهدی
دایرکت هم که هیچی ‎· ابوهدی
باز من حداقل دایرکت داشتم :دی @abouhoda ‎· خانوم میم