خوش به حال شماهایی که برف دارین :(
تصادف هم داریم :( ‎· Hamed+
@hamedsjy: ای وای ‎· خانوم میم