خوش به حال شماهایی که برف دارین :(
تصادف هم داریم :( ‎- Hamed+
@hamedsjy: ای وای ‎- خانوم میم