من دارم ... ترس از ارتفاع رو میگم :دی
منم دارم ‎- آیــــه!
همسر جان هم ترس دارن تا جایی که سوار هواپیما خیلی وحشتناکه همیشه براش.. با این تفاسیر همیشه هم مجبوره هواپیما سوار بشه ‎- farahnaaz
@farahnaaz: من انقد شدید نیس ترسم . بدون حفاظ وحشتناکه برام ‎- خانوم میم
واسه من لذت بخشه! چند باری هم با چتر از هواپیما پریدم تو سربازی ‎- Milad
@miladam: ریلی؟؟؟ ‎- farahnaaz
@miladam: وای نه ... انقدر هیجان قطعا منو می کشه :)) ‎- خانوم میم
خیلی جالبه همسر جان تو جاده ها با ماشین تا 250 تا هم رفته ها البته با لذت .. ولی از شهربازی و هواپیما ترسی داره وحشتناک.. تا حد سکته میره واقعا .. ‎- farahnaaz